3.6 Tepelná kapacita vzduchu

Izobarická tepelná kapacita vzduchu je přibližně

a)  1 J g1K1
b)  10 J g1K1
c)  100 J g1K1
d)  1 kJ g1K1

Výsledek

a) 1 J g1K1

Řešení

Jedná se o řádový odhad praktického údaje.
Vzpomeneme-li si, že v mnoha zadání výpočetních příkladů z fyzikální chemie se molární tepelné kapacity plynů pohybují v rozmezí 20–40 J mol1K1, odpověď snadno vydedukujeme. Potřebujeme pouze odhadnout molární hmotnost vzduchu.
Víme, že vzduch se skládá zhruba z 80 % dusíku s M(N2)  =  28 g mol1 a z 20 % kyslíku s M(O2)  =  32 g mol1. Z těchto údajů odhadneme, že M(vzduch)  ≈ 30 g mol1.

Další postup je pouze přepočet molární veličiny na veličinu specifickou.

displaymath

Výsledek je natolik "jednoduchý", že se ho vyplatí pamatovat podobně, jako si pamatujeme hustotu vody (1 g cm3) či tíhové zrychlení (10 m s2).