FLAIR-FLOW 4

Ústav chemie a analýzy potravin, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha


Evropský projekt FLAIR-FLOW 4 ("Bringing European food research to consumers, health professionals and industry) má za cíl šířit informace o výsledcích výzkumu v oblasti potravinářských technologií, výživy, hygieny, bezpečnosti potravin apod. Program si klade za cíl oslovit tyto cílové skupiny:

Na těchto webových stránkách bude možné postupně získávat (stahovat) české překlady řady dokumentů a zároveň budou sloužit jako diskusní forum zaměřené na aktuální problémy na národní úrovni. Na Vaše dotazy a podněty bude možno zprostředkovat spojení na odborníky jak v České republice, tak i v ostatních zemích EU, které se projektu zúčastní.

 

Kromě jednostránkových souhrnů z jednotlivých výzkumných projektů, které budou v překladu publikovány na těchto stránkách měsíčně, budou též zájemcům distribuovány tištěné syntetické zprávy, které stručně komentují celkové výsledky výzkumu v určité oblasti.

 

Názory a komentáře nám prosím vyjádřete v dotazníku, který pošlete na adresu: flairflow@vscht.cz

 


Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Dr. Ing. Věra Schulzová, Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

(jana.hajslova@vscht.cz; vera.schulzova@vscht.cz; vladimir.kocourek@vscht.cz)

INFO: flairflow@vscht.cz

tel.: 224 314 096; 602 845 540; tel/fax: 224 353 185


 Některé dokumenty a aktuální informace FFE 4 najdete též na slovenském serveru projektu:

 

                              


Nabídka mezinárodních testů způsobilosti FAPAS/FEPASÒ pro potravinářské zkušební laboratoře:

 

FAPAS®: chemické rozbory potravin

 

FEPAS®: mikrobiologické vyšetřování potravin

 

Výhody:

 

1. Jednotlivé mezilaboratorní porovnání zkoušek (MPZ) lze podle výběru z obsáhlého plánu (viz dole) objednat na celý rok u VŠCHT Praha (Ústav chemie a analýzy potravin VŠCHT shromažďuje všechny přihlášky a zasílá je CSL).

 

2. Ústav chemie a analýzy potravin VŠCHT Praha poskytuje zájemcům bezplatné konzultace k optimálnímu výběru vhodných testů a k systémovému řešení problémů v případě neúspěchu v testu způsobilosti.

 

3. Program FAPAS/FEPAS má v dané oblasti nejdelší tradici, disponuje pro potravinářské laboratoře nejkomplexnější nabídkou a je uznáván jak auditory Českého institutu pro akreditaci, tak i ostatními akreditačními orgány v působícími v EU.

 

Národní informace pro zájemce naleznete zde,

nebo nás kontaktujte E-mailem.

 

Dokumenty:

Plán FAPAS (chemie) a přihláška: fapasorderform03-04.pdf

Plán FEPAS (mikrobiologie) a přihláška: FEPASorderform03-04.pdf

Ceník: fapas_fepas_fees_03-04.pdf


last update: 18.12.2002 by vladimir.kocourek@vscht.cz