Závěrečné zprávy Rozvojových projektů na rok 2008

 

 

Číslo proj.

Program

Podprogram

Vysoká škola

Fakulta

Název projektu

Řešitel

Přílohy

234

3

d

VŠCHT

 

Vybudování a zavedení systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management Systém – ISMS)

Böhm S.,doc.Ing.CSc.

Příloha

235

3

b

VŠCHT

 

Rozvoj informačních technologií pro podporu výuky na VŠCHT Praha

Flemr V.,doc.Ing.CSc.

Příloha

236

3

a

VŠCHT

FPBT

Mezioborová analytická laboratoř

Valentová O., prof.RNDr.CSc.

Příloha1; Příloha2; Příloha3; Příloha4; Příloha5; Příloha6; Příloha7; Příloha8

237

1

a

VŠCHT

 

Stipendia pro zahraniční studenty a příprava společného studijního programu „MSc Sustainable Pharmaceutical Operations and Engineering“

Bělohlav Z., prof.Ing.CSc.

Příloha1; Příloha2

238

1

b

VŠCHT

 

ECTS Label a DS Label na VŠCHT Praha

Koubek J., doc.Ing.CSc.

 

239

1

c

VŠCHT

 

Mobilita studentů VŠCHT Praha  2008

Koubek J., doc.Ing.CSc.

 

240

6

 

VŠCHT

 

ALUMNI VŠCHT Praha

Marková E.., Ing.

 

241

6

 

VŠCHT

 

Angličtina pro akademické a administrativní pracovníky VŠCHT

Hartigová H.,prom.fil.

 

242

5

 

VŠCHT

 

Univerzita 3. věku na VŠCHT Praha

Březina M., Ing.CSc.

 

243

3

c

VŠCHT

 

Multimediální a elektronické studijní pomůcky ve strukturovaném studiu chemicko-inženýrských a  potravinářských oborů a redakční systém webového portálu

Dubcová M.,RNDr. Ph.D.

 

244

6

 

VŠCHT

FCHT

Společná laboratoř pro konzervátorské techniky II

Novák P.,prof.Ing.  CSc.

Příloha

245

2

b

VŠCHT

FCHT

Vytvoření platformy pro nabízení pracovních příležitostí studentům a absolventům programu Syntéza a výroba léčiv

Zámostný P.,doc.Ing. Ph.D.

 

C10

2

b

VŠCHT

 

Komplexní program pro studenty talentované v chemických oborech

Holzhauser P.,RNDr.

Dílčí část UK