1.2.9 * Dopočet parciálního tlaku

Do autoklávu o objemu 20 dm3, který obsahuje určité množství vodíku, bylo přidáno 240,63 g methanu. Po vyrovnání teploty na hodnotu 290 K byl tlak v nádobě 4 MPa. Vypočtěte molární zlomek vodíku ve směsi. Předpokládejte platnost stavové rovnice ideálního plynu.

Výsledek

nCH4 = 15 mol,
pCH4 = 1,808 MPa,
pH2 = 2.192 MPa,
xH2 = 0,548.

Postup

nCH4 = mCH4/MCH4,
pCH4 = nCH4RT/V,
pH2 = p−pCH4,
xH2 = nH2/n = pH2/p.