Poděkování

 

 

Program ERA 3.0, jeho dokumentace a tyto stránky byly vyvinuty jako součást práce na projektu č. 104/01/P040 Grantové Agentury České Republiky, které tímto děkuji.