Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D.
Ekotoxikologie a LCA
Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha
Vzdělání

2008: titul Ph.D. - obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí (Ústav chemie ochrany prostředí,
Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

2003: titul Mgr. - obor: Biologie, specializace: Genetika (Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká
fakulta, UK, Praha)

1998: Maturita - Arcibiskupské gymnázium, Praha

Pracovní zaměření ve skupině

Ekotoxikologie se zaměřením na vyšší rostliny
. Půdní a akvatické testy fytotoxicity
. Digitální analýza obrazu

Výuka

. Základy biologie
. Ekologie
. Environmentální toxikologie
. Laboratoř ekotoxikologie

Vedení bakalářských a diplomových prací.

Publikační a odborná činnost

Publikace

Kočí, V., Mocová, K., Kulovaná, M., Vosáhlová, S. (2010): Phytotoxicity tests of solid wastes and
contaminated soils in the Czech Republic. Environmental Science and Pollution Research 17 (3): 611-624.

Kočí, V., Mocová, K. (2009): Ekotoxikologie pro chemiky. VŠCHT Praha.


Účast na národních a mezinárodních konferencích

Mocová, K.A., Gyömbérová, L.: Vliv azobarviv a produktů jejich biodegradace na růst okřehku (Lemna minor
L.). Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, Praha, 16.-17.9. 2015, Sborník
recenzovaných vědeckých prací, Hnilička, F. (ed.), Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav ekológie lesa
Slovenskej akadémie vied, 262-265.

Mocová, K.A., Palková, H., Sopr, T. (2013): Vliv toxických kovů na růst jetele (Trifolium pratense L.). In: In:
Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013, Recenzovaný sborník příspěvků, Bláha, L.
(ed.), 13.- 14. 2. 2013, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha
- Ruzyně, Česká republika, s.147-150.

Motejlová H., Sopr, T., Mocová K. A., Burešová H. (2010): Vliv toxických kovů na klíčivost vybraných odrůd
Trifolium pratense L. a Lolium perenne L. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin
2010, Recenzovaný sborník příspěvků, Bláha, L. (ed.), 10.- 11. 2. 2010, Česká zemědělská univerzita v
Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně, Česká republika, s. 249-252.

Burešová, H., Mocová, K.A., Motejlová, H. (2009): Srovnání fytotoxicity a akumulace kadmia u dvou variet
kukuřice (Zea mays L.). In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, Sborník příspěvků,
Bláha, L. (ed.), 4.-5.3.2009, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha - Ruzyně, Česká republika, s. 167-170.

Burešová, H., Mocová, K.A., Motejlová, H., Kočí, V. (2009): The possibilities of improvement of plant tests in
ecotoxicity evaluation. In: Abstract book of SETAC Europe the 19th Annual Meeting, 31.5.-4.6.2009,
Göteborg, Švédsko, s. 165.

Motejlová, H., Mocová, K.A., Burešová, H., Kočí, V. (2009): Comparison of aquatic toxicity tests on higher
plants on effluent samples. In: Abstract Book of SETAC Europe the 19th Annual Meeting, 31.5.-4.6.2009,
Göteborg, Švédsko, s. 179.

Motejlová, H., Mocová, K.A., Burešová, H. (2009): Vliv odpadních vod na růst okřehku (Lemna minor L.) a
klíčivost hořčice (Sinapis alba L.). In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, Sborník
příspěvků, Bláha, L. (ed.), 4.-5.3. 2009, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné
výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně, Česká republika, s. 352-355.

Burešová, H., Mocová, K., Léveque, S. (2008): Vliv půdy kontaminované kadmiem na morfologii a
peroxidasovou aktivitu fazolu mungo (Phaseolus aureus Roxb.). In: Vliv abiotických a biotických stresorů na
vlastnosti rostlin, Praha, Sborník příspěvků, Bláha, L. (ed.), 12.-13.2.2008, Česká zemědělská univerzita v
Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně, Česká republika, s. 192-195.

Kočí, V., Kulovaná, M., Vosáhlová, S., Štěpán, K., Mocová, K. (2008): Sensitivity of terrestrial species to
solid wastes with a low toxicity. In: Abstract Book of SETAC Europe the 18th Annual Meeting, 25.-29.5.2008,
Warsaw, Polsko, s. 42.

Kočí, V., Kulovaná, M., Vosáhlová, S., Mocová, K., Kučera, A., Šváb, M. (2007): Sensitivity comparison of
selected aquatic and terrestrial toxicity test in industrial waste and contaminated soil characterization. In:
Abstract Book of SETAC Europe the 17th Annual Meeting, 20.-24.5.2007, Porto, Portugalsko, s. 42.

Mocová, K., Fišerová, Kv., Burešová, H., Vymazalová, K., Kočí, V. ( 2007): Simultaneous testing of
dehydrogenase activity and phytotoxicity of soils contaminated with cadmium. In: Abstract Book of SETAC
Europe the 17th Annual Meeting, 20.-24.5.2007, Porto, Portugalsko, s. 101.

Mocová, K., Burešová, H., Fišerová, Kv., Kočí, V. (2006): Effects of cadmium on bean and maize plants
morphology. In: Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting, 7.-11.5.2006, The Hague,
Nizozemí, s. 247.

Dragoun, D., Mlejnek, M., Mocová, K., Kočí V. (2005): Evaluation of algal bioassays - area under growth
curves method vs. growth-rate-calculating method. In: Abstract Book of SETAC Europe the 15th Annual
Meeting, 22.-26.5.2005, Lille, Francie, s. 157.

Kučera, A., Mocová, K., Kočí V. (2005): Alternative methods of measuring soil dehydrogenase activity and
their constraints. In: Abstract Book of  SETAC Europe the 15th Annual Meeting, 22.-26.5.2005, Lille, Francie,
s. 155.

Mocová, K., Krčmářová, P., Kučera, A., Kočí V. (2005): Effects of soil contamination on higher plants:
Morphological traits and photosynthetic pigment content. In: Abstract Book of  SETAC Europe the 15th
Annual Meeting, 22.-26.5.2005, Lille, Francie, s. 156.

Mocová, K., Švagr, A., Kočí, K. (2004): Okružní test na okřehku menším Lemna minor L. In: Ekotoxikologické
biotesty 4, sborník pracovní konference, 15.-17.9.2004, Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim,
Česká republika, s. 65-67.

Bajerová K., Vránková E. (2004): The possibilities of phytotoxicity evaluation. In: Abstract Book of SETAC
Europe 14th Annual Meeting, 18.-22.4.2004, Praha, Česká republika, s. 247.

Tichá I., Kutík J., Kosová K., Holá D., Kočová M., Rothová O., Langrová K., Ždánská H., Bajerová K., Haisel
D., Wilhelmová N., Mýtinová Z. (2002): Chloroplast response to cold stress in hybrids and inbreds of maize.
In: Book of Abstracts of 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology, K. A.
Roubelakis-Angelakis (ed.), 2.-6.9.2002, University of Crete, Hersonissos, Heraklion, Řecko, s. 647.

Kočová M., Holá D., Bajerová K., Langrová K. (2001): Chloroplast complementation and its possibilities for
prediction of heterosis in maize. In Book of Abstracts of the IXth Days of Plant Physiology, 17.-21.9.2001,
České Budějovice Česká republika, s. 51.

Granty
(spoluřešitel)

FRVŠ 57/2013: Inovace předmětu Environmentální toxikologie - řešitel projektu Dr. Kobetičová (ÚCHOP,
FTOP, VŠCHT Praha)

FRVŠ 892/2007: Tvorba předmětu "Laboratoř ekotoxikologie" - řešitel projektu
Dr. Kochánková (ÚCHOP, FTOP, VŠCHT Praha)
Podrobnosti zde:
(zaměření, výuka,...)

doc. Ing Vladimír Kočí, Ph.D.
Ing. Radek Vurm, Ph.D.
Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D.