4 Druhá a třetí věta termodynamiky

Tato kapitola je věnována aplikacím druhé a třetí věty termodynamické.

Entropie je obecně definována vztahem

displaymath

kde rovnítko platí pro vratný a znaménko  >  pro nevratný děj. Spojené formulace prvé a druhé věty termodynamiky mají tvar

displaymath

displaymath