Máte vypnutý Java script nebo chybějící soubor. Některé funkce příkladníku nebudou dostupné

Příklady z fyzikální chemie online

Vážený uživateli,

při tvorbě tohoto příkladníku bylo naší snahou vytvořit pomůcku vedoucí k usnadnění aplikace teoretických vztahů při řešení praktických problémů. Způsob, jakým příkladník budete využívat, závisí do značné míry pouze na Vás.

Příkladníkem Vás povede několik jednoduchých ikon s vysvětlujícím textem v bublině. Pokud chcete mít celý příkladník na svém lokálním počítači, můžete se jej stáhnout ve formě ZIP archivu o velikosti 6 MiB.

Příjemné chvíle s příkladníkem Vám přejí autoři:
Stanislav Labík (prosím hlaste věcné připomínky), Michal Bureš, Pavel Chuchvalec, Jiří Kolafa (prosím hlaste technické problémy), Josef Novák a Karel Řehák.

2015-08-10/JK