8 Chemická kinetika

Předmětem zájmu chemické kinetiky je průběh chemických reakcí před ustavením chemické rovnováhy. Kinetika studuje zejména rychlost reakcí, katalytické působení některých látek a mechanizmy reakcí, tj. jejich skutečné průběhy na molekulární úrovni. Nevyřešenou otázkou je zatím předpověď rychlostní konstanty bez použití experimentálních kinetických dat.