Závěrečné zprávy Rozvojových projektů na rok 2009

Číslo proj.

Program

Podprogram

Vysoká škola

Fakulta

Název projektu

Řešitel

Přílohy

21/1

1

 

VŠCHT

 

Multilicence softwarového vybavení pro podporu výuky

Böhm S.,doc.Ing.CSc.

Příloha

21/2

9

 

VŠCHT

 

Angličtina pro studenty a pracovníky VŠCHT

Hartigová H.,prom.fil.

 

21/3

8

 

VŠCHT

 

Univerzita 3. věku na VŠCHT Praha

Březina M., Ing.CSc.

 

21/4

4

c

VŠCHT

 

Stipendia pro zahraniční studenty

Opatová H., Ing.CSc.

Příloha

21/5

9

 

VŠCHT

 

Příprava nových flexibilních studijních programů v anglickém a českém jazyce

Melzoch K.,  prof.Ing.CSc.

Příloha1; Příloha2; Příloha3; Příloha4;

Příloha5; Příloha6;

Příloha7; Příloha8;

Příloha9; Příloha10;

Příloha11; Příloha 12;

21/6

4

d

VŠCHT

 

Mobilita studentů VŠCHT Praha 2009

Opatová H., Ing.CSc.

 

21/7

1

 

VŠCHT

 

Rozvoj integrovaného systému pro správu a zpřístupnění elektronických publikací a výukových materiálů

Dibuszová E., Ing.Ph.D.

 

21/8

9

 

VŠCHT

 

Komplexní program VŠCHT pro studenty středních škol

Holzhauser P.,RNDr.

 

21/9

1

 

VŠCHT

FPBT

Jednotka analýzy mikročástic a buněčných systémů

Ruml T.,prof.Ing.CSc.

Příloha1; Příloha2; Příloha3

21/10

1

 

VŠCHT

FCHI

Analytické, informační a komunikační technologie při pořizování a analýze vícerozměrných dat a mikrotechnologické postupy přípravy senzorů

Dubcová M.,RNDr. Ph.D.

 

21/11

1

 

VŠCHT

FCHT

Příprava vzorků pro mikroskopii a mikroanalýzu

Gedeon O., doc.RNDr.Ph.D.

 

21/12

1

 

VŠCHT

FTOP

Rozvoj přístrojového a softwarového vybavení řetězce studentských laboratoří na FTOP

Sýkora V.,doc.Ing.CSc.

Příloha

21/13

9

 

VŠCHT

FCHT

Vybudování specializované laboratoře pro výuku posluchačů v oborech: „Syntéza a výroba léčiv a Chemie a aplikovaná ekologie“

Koloušek D., Ing.CSc.

 

21/14

9

 

VŠCHT

FCHT

Společná materiálová laboratoř pro studijní obor Chemie materiálů pro automobilový průmysl

Vojtěch D., doc.Dr.Ing.

Příloha

21/15

9

 

VŠCHT

FCHT

Úprava studentských laboratoří pro vyšší počet studentů

Kurc L., Ing.CSc.

 

21/16

1

 

VŠCHT

FCHT

Interaktivní elektronické testy z organické chemie

Cibulka R., Ing.Ph.D.

 

21/17

3

 

VŠCHT

 

Vyhodnocení výsledků restrukturalizace studijních plánů na VŠCHT Praha

Labík S.,prof.Ing.CSc.

Příloha