HLAVNÍ STRANA l PRACOVNÍ SKUPINY l STUDENTI l KONTAKT l STATISTIKA l SEARCH l

03-02-2004

 :. Obecné

Obecné informace
Ústav skla a keramiky
Vedení ústavu
Zaměstnanci

 :. Pedagogika

Forma výuky
Sylaby předmětů
Diplomové práce
Doktorské studium

 :. Výzkum

Pracovní skupiny
Výzkumná témata

 :. Studenti

Rozvrh pro 4. a 5. ročník
Příprava posterů
Diplomové práce
Jak napsat diplomovou práci
Doktorské studium

  :. Ostatní

Užitečné odkazy
Ceramics - Silikáty
Search ÚSK

Pracovní skupina - Keramika

                
 

Charakterizace částic a částicových soustav

 • elektronická učebnice [PDF]
 • příloha - izometrické částice [PDF]
 • příloha - zploštělé částice [PDF]
 • příloha - protáhlé částice [PDF]

 

Vědecká a výzkumná činnost

 • Oxidová keramika pro konstrukční aplikace (včetně bioaplikací).
 • Tradiční keramika pro sanitární a elektrotechnické aplikace.
 • Tradiční a nové tvarovací procesy pro keramické materiály (extruze, lití, sol-gel).
 • Nízkoteplotní a vysokoteplotní procesy při výrobě keramiky.
 • Teorie vícefázových směsí, racionální termomechanika, mikromechanika.
 • Matematické modelování procesů při výrobě keramických materiálů.
 • Charakterizace částic a mikrostruktur.
 • Reologie keramických suspenzí (koloidní vlastnosti suspenzí, elektrokinetické jevy, teorie anizotropních tekutin resp. tekutin s mikrostrukturou, aplikovaná reologie koncentrovaných suspenzí a suspenzí s anisometrickými částicemi).
 • Materiály s řízenou mikrostrukturou.
 • Keramické kompozity a nanokompozity.
 • Funkčně gradované materiály (FGM).
 

Ceramic Technology - Technologie keramiky

an electronic textbook  [ENTER]

Copyright © 2001-2003 Ústav skla a keramiky l Optimalizováno pro Internet Explorer 6.x l Webmaster l