1.2.7 Výpočet parciálních tlaků a celkového tlaku

V nádobě o objemu 20 dm3 je při teplotě 300 K obsaženo 5 kg methanu a 0,5 kg dusíku. Vypočtěte parciální tlaky obou látek a celkový tlak v nádobě. Předpokládejte platnost stavové rovnice ideálního plynu.

Výsledek

nCH4 = 312,5 mol,
nN2 = 500/28 = 17,86 mol,
p1 = n1RT/V = 38,972 MPa,
p2 = 2,227 MPa,
p = p1+p2 = 41,199 MPa.

Postup

Využijeme rovnice ni = mi/Mi, pi = niRT/V, p = p1+p2 .