3.3 Adiabatický děj

U adiabatického děje, kde nedochází k výměně tepla s okolím, je práce rovna změně vnitřní energie soustavy:

displaymath

Pro výpočet konečného stavu plynu, kterou zpravidla neznáme, je u vratného adiabatického děje možné použít některý ze tvarů Poissonových rovnic:

displaymath

displaymath

displaymath

Koeficient κ je poměr molárních tepelných kapacit

displaymath

U nevratného adiabatického děje neplatí Poissonovy rovnice. Proto je nutné vyjít ze vztahu

displaymath

Zároveň platí pro konečný stav

displaymath