Závěrečné zprávy Rozvojových projektů na rok 2005

 

Číslo proj.

Program

Podprogram

Vysoká škola

Fakulta

Název projektu

Řešitel

Přílohy

586

3

 

VŠCHT

 

Podpora přípravy Dlouhodobého záměru VŠCHT Praha na roky 2006 až 2010

Růžička V.,prof.Ing.CSc.

 

587

1

e

VŠCHT

 

Rozvoj a optimalizace provozu hlasových služeb pro celou VŠCHT Praha

Kopřiva T., Ing.

 

588

1

e

VŠCHT

 

Pořízení SW pro pasportizaci budov, energetických rozvodů, inženýrských sítí, umístění pracovišť a pracovníků apod.

Kopřiva T., Ing.

 

589

1

e

VŠCHT

 

Počítačové centrum pro samostatnou práci studentů

Böhm S., doc.Ing. CSc.

 

590

1

e

VŠCHT

 

Centrum tisků pro elektronickou knihovnu studijních materiálů

Böhm S., doc.Ing. CSc.

 

591

1

a

VŠCHT

 

Zavedení „Dodatku k diplomu“ (Diploma Supplement) pro absolventy bakalářských stud. programů strukturovaného studia VŠCHT Praha

Bernauer B.,doc.Ing.CSc.

 

592

1

e

VŠCHT

 

Zavedení  evidence předmětů s využitím mobilního snímače čárového kódu a SW pro evidenci majetku na PC s napojením na nadřízený finanční informační systém

Chválná I., Ing.

 

593

1

a

VŠCHT

 

Náběh bakalářských studijních programů na VŠCHT v Praze ve školním roce 2005-6

Švorčík V.,prof.Ing.DrSc.

 

594

1

e

VŠCHT

 

Rozšíření Manažerského informačního systému VERSO firmy DERS s.r.o. o uživatelské moduly Seznamy pracovníků, Dovolená, VaV - přehledy

Bártová Z.,Ing.

 

595

1

c

VŠCHT

 

Univerzita 3. věku na VŠCHT       v Praze

Březina M., Ing.CSc.

 

596

2

a,d,e

VŠCHT

 

Lektor

Hartigová H.,prom.fil.

 

597

1

e

VŠCHT

FCHI

Hodnocení učitelů studenty – vypracování nové ankety

Tkadlecová M., Ing.CSc.

 

598

2

d

VŠCHT

 

Internacionalizace studijních programů VŠCHT Praha

Hasal P., doc.Ing. CSc.

Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5

599

1

a

VŠCHT

FCHT

Rozšíření bakalářského studijního programu Aplikovaná chemie a materiály  o obor „BIOMATERIÁLY“

Helebrant A.,doc.Ing.CSc.

 

600

1

b

VŠCHT

FCHT

Bakalářský studijní program „Syntéza a výroba léčiv“

Bělohlav Z.,doc.Ing.CSc.

 

601

1

a

VŠCHT

FCHI

Rozvoj modulární struktury laboratoří základních předmětů v magisterském studiu

Matějka P.,doc.Dr.RNDr.

 

602

1

e

VŠCHT

 

Integrovaný systém elektronických studijních opor VŠCHT Praha

Dibuszová E.,Ing.

 

603

1

e

VŠCHT

FCHI

Implementace moderních informačních technologií včetně inženýrské a potravinářské informatiky ve strukturovaném studiu vybraných matematických, fyzikálních a chemicko-inženýrských oborů s podporou  multimediálních vzdělávacích pomůcek na VŠCHT Praha.

Dubcová M., RNDr.PhD.

 

604

1

c

VŠCHT

 

Podpora uplatnění absolventů VŠCHT na trhu práce

Petrášková A.,PhDr.

 

605

2

b

VŠCHT

FPBT

Implementace evropských strukturálních prvků ve studiu chemie na VŠCHT Praha a prohloubení účasti VŠCHT Praha v mezinárodních aktivitách směřujících k rozvoji studia chemie v Evropě

Drašar P.,  prof.RNDr.CSc.

 

606

1

a

VŠCHT

 

Modul humanitních předmětů pro strukturované studium a učitelské vzdělávání na VŠCHT

Dušek B., Ing.CSc.

 

607

1

e

VŠCHT

FCHI

Nové formy výuky pomocí Oracle iLearning

Burian P., Ing.CSc.

 

608

2

f

VŠCHT

 

Stipendia pro zahraniční studenty VŠCHT Praha

Bernauer B.,doc.Ing.CSc.

 

609

2

c

VŠCHT

 

Mobility studentů VŠCHT Praha 2005

Svatošová J.,Ing.

 

609/1

1

e

VŠCHT

 

Modul pro administraci a vyplácení stipendií na ubytování (a stravování) studentů

Labík S., prof.Ing. CSc.

 

764

1

e

VŠCHT

 

Posílení hardwarové infrastruktury pro výuku studijních programů strukturovaného studia

Böhm S.,doc.Ing.CSc.

 

764/1

1

d

VŠCHT

FCHT

Podpora pro zahájení bakalářského studijního programu Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví-uměleckořemeslných děl ve třech oborech.

Novák P.,prof.Ing.CSc.

 

 

1

c

VŠCHT

 

Rozvoj infrastruktury Univerzity 3. věku na VŠCHT v Praze

Kmínek M.,doc.Ing.CSc.