Závěrečné zprávy Rozvojových projektů na rok 2011

Číslo proj.

Program

Podprogram

Vysoká škola

Název projektu

Řešitel

Přílohy

21/1

1

a

VŠCHT

Zavedení systému vnitřního hodnocení a motivace akademických pracovníků Fakulty chemicko-inženýrské

Labík S.,prof.Ing.CSc.

Příloha1; Příloha2;

21/2

1

c

VŠCHT

Přestavba laboratoří pro studijní programy Syntéza a výroba léčiv a Aplikovaná chemie a materiály

Kvíčala J.,doc.Ing.CSc.

 

21/3

1

c

VŠCHT

Angličtina pro studenty a pracovníky VŠCHT

Dolejšová I., PhDr.

Příloha

21/4

1

c

VŠCHT

Zdokonalení systémů manažerské agendy

Chválná I., Ing.

21/5

3

 

VŠCHT

Přístrojové a softwarové vybavení posluchačských laboratoří na VŠCHT Praha

Schreiberová L., Ing.CSc.

Příloha1; Příloha2; Příloha3

21/6

4

a

VŠCHT

Univerzita 3. věku na VŠCHT Praha

Březina M., Ing.CSc.

 

21/7

4

b

VŠCHT

Komplexní program VŠCHT pro studenty a učitele středních škol

Holzhauser P.,RNDr.Ph.D.

21/8

5

d

VŠCHT

Stipendia pro zahraniční studenty

Opatová H., Ing.CSc.

Příloha

21/9

5

e

VŠCHT

Mobilita studentů VŠCHT Praha

Opatová H., Ing.CSc.

 

C24

4

 

VŠCHT

Mezioborová laboratoř materiálového inženýrství

Sedmidubský D., prof.Dr.Ing.

VŠCHT; UK

C25

4

 

VŠCHT

Pracoviště pro zpracování historie chemického průmyslu a aplikované chemie s cílem prohloubení technického vzdělávání studentů vysokých škol technického a  přírodovědného  typu, včetně oborů pro přípravu učitelů.

Novák M., Ing.CSc.

VŠCHT; VUT

C26

4

 

VŠCHT

Rok chemie – chemie všem. Popularizační a motivační program pro žáky a učitele středních škol a laickou veřejnost.

Holzhauser P.,RNDr.Ph.D.

VŠCHT; UK

CSM16

2

a

VŠCHT

Podpora mezinárodního studijního programu Master in Membrane Engineering

Fíla V.,Dr.Ing.

 

CSM39

3

 

VŠCHT

Krátkodobé mobility studentů

Opatová H., Ing.CSc.

 

CSM109

7

 

VŠCHT

Příprava a zavedení metodiky úplných nákladů (tzv. „full costing“) do systému řízení VŠCHT Praha

Chválná I., Ing.