Závěrečné zprávy Rozvojových projektů na rok 2004

 

 

Číslo proj.

Vysoká škola

Fakulta

Název projektu

 

 

Řešitel

 

Přílohy

601

VŠCHT

 

Implementace informačního systému Studium pro nové strukturované studium na VŠCHT Praha

 Labík S., prof.Ing.CSc.

 

602

VŠCHT

FPBT

Centrum výuky moderních procesů v potravinářských a biochemických technologiích

 Bubnik Z., prof.Ing. CSc.

Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5

603

VŠCHT

 

Zavedení "Dodatku diplomu" (Diploma Supplement) pro absolventy VŠCHT Praha

 Bernauer B., doc.Ing. CSc.

 

604

VŠCHT

FCHI

Výuka předmětů strukturovaného studia na VŠCHT Praha s orientací na vybrané matematické, fyzikální, inženýrské a potravinářské oblasti za použití moderních informačních technologií a multimediálních vzdělávacích pomůcek

Dubcová M., RNDr.

 

605

VŠCHT

FCHI

Rozvoj modulární struktury laboratoří základních předmětů v magisterském studiu

Matějka P., doc.Dr.RNDr.

 

606

VŠCHT

 

Univerzita 3. věku na VŠCHT Praha

Březina M., Ing.CSc.

 

607

VŠCHT

 

Mobility studentů VŠCHT Praha 2004

Svatošová J., Ing.CSc.

 

608

VŠCHT

FCHT

VŠCHT Praha v severozápadním regionu

Bělohlav Z., doc.Ing.CSc.

 

609

VŠCHT

 

Multilicence-Campus Agreement, MATLAB, Norton Antivirus

Böhm S., doc.Ing.CSc.

 

610

VŠCHT

 

Stipendia pro zahraniční studenty

Bernauer B., doc.Ing.CSc.

 

611

VŠCHT

 

Podpora uplatnění absolventů VŠCHT na trhu práce

Petrášková A., PhDr.

 

612

VŠCHT

 

Vzdělávání vrcholového managementu VŠCHT Praha v roce 2004

Petrášková A., PhDr.

 

613

VŠCHT

FCHT

Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Novák P., prof.Ing.CSc.

Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4

614

VŠCHT

FPBT

Rozvoj studentského výukového centra NMR na VŠCHT Praha

Moravcová J., doc.Ing.CSc.

 

615

VŠCHT

FTOP

Problémy ochrany životního prostředí

Zábranská J., prof.Ing.CSc.

 

616

VŠCHT

FTOP

Plynová chromatografie-hmotnostní spektrometrie pro analytiku životního prostředí

Janda V., prof.Ing.CSc.

 

617

VŠCHT

FCHI

Internacionalizace výuky chemicko-inženýrských oborů

Hasal P., doc.Ing.CSc.

 

618

VŠCHT

FPBT

Elektronické výkladové slovníky-pilotní projekt "Biochemie"

Kodíček M., prof.RNDr.CSc.

 

619

VŠCHT

FTOP

Společný studijní program ENVIRO v mezinárodní síti vysokých škol

Kubal M., doc.Dr.Ing.

 

620

VŠCHT

FCHI

Nové formy výuky pomocí Oracle iLearning

Burian P., Ing.CSc.

Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5

621

VŠCHT

 

Lektor

Hartigová H., prom.fil.

 

 

VŠCHT

 

Podpora rozvoje infrastruktury Univerzity 3. věku na VŠCHT v Praze

Kmínek M, doc.Ing.CSc.