home
chemické reakce elektrochemie stavové chování termodynamika fázové rovnováhy kinetika vlastnosti molekul koloidní chemie

Chemické reakce

K tomu, aby došlo k chemické reakci (o chemické reakci mluvíme tehdy, když se tvoří nová uskupení částic), je zapotřebí, aby se reagující částice srazily s dostatečnou energií a správnou orientací. K reakci může dojít mezi atomy, molekulami nebo ionty. Jedna námi pozorovaná chemická reakce je většinou výsledkem celé série elementárních (dílčích) chemických reakcí. Reakce můžeme dělit na slučovací, rozkladné, substituční, redoxně-oxidační (zahrnují převod elektronu), acidobasické a další. K překonání energetické bariéry mezi původními látkami je zapotřebí aktivační energie. Tu látky získají zahřátím, osvětlením případně i úderem.