katodická ochrana

Fyzikální chemie B (B403002)

Vyučující

Informace

Skripta

Software

Přednášky a cvičení

Přednáška označená symbolem "=FCHμ" je totožná s přednáškou předmětu Fyzikální chemie mikrosvěta

č. datum prezentace pro tisk videa přednášek (LS 2020–21) | errata
14. 03.03.2021 Chemická rovnováha I fchab14.10.pdf 1 opakování 22:55
2 chemická rovnováha 49:11
3 výpočet rovnovážné konstanty 23:50
15. 10.03.2021 Chemická rovnováha II fchab15.10.pdf 1 chemická rovnováha II 1:17:27
16. 17.03.2021
=FCHμ04
Rovnováha v roztocích elektrolytů mikro04.10.pdf 1 pH silných a slabých kyselin a zásad 44:07
2 simultánní rovnováhy 26:24
3 málo rozpustné soli, pufry 46:51
17. 24.03.2021 Chemická kinetika I fchab17.10.pdf 1 úvod 47:58
2 měření, simultánní reakce 37:04
18. 31.03.2021
=FCHμ02
Chemická kinetika II mikro02.10.pdf 1 molekularita, Arrhenius, mechanismy 48:08
2 katalýza, fotochemie 32:50
19. 07.04.2021
Elektrická dvojvrstva, Debye–Hückel fchab19.10.pdf 1 elektrická dvojvrstva=FCHμ 47:49
2 Debye–Hückel=FCHμ 35:44
3 Faradayův zákon 11:44
20. 14.04.2021
=FCHμ05
Elektrochemie (články) mikro05.10.pdf 1 články – úvod, Nernstova rovnice 37:26
2 elektrody 10:50
3 články a baterie 21:44
4 součin rozpustnosti, metody 20:48
21. 21.04.2021
=FCHμ06
Transportní jevy, el. vodivost mikro06.10.pdf 1 transportní jevy – úvod, difuze 45:36
+ Galton Board (YouTube) 2:24
2 elektrická vodivost 25:07
3 slabý elektrolyt, převodová čísla 22:15
4 příklady, měření vodivosti 12:01
22. 28.04.2021 Elektrické jevy na membránách, osmóza fchab22.10.pdf 1 elektrické jevy na membránách 46:20
+ pokus – difuzní potenciál 1:05
2 osmóza 25:15
23. 05.05.2021 Fázová rozhraní, nukleace fchab23.10.pdf 1 povrchové napětí 49:45
2 Kelvinova rovnice 25:26
+ pokus – nukleace podchlazené vody 00:15
3 klasická teorie nukleace 11:52
24. 12.05.2021 Disperzní systémy fchab24.10.pdf 1 diperzní systémy – úvod 41:19
+ pokus – Tyndallův jev 1:29
2 sedimentace – příklady 8:57
3 stabilita disperzí 14:04
4 polymery 09:29
5 elektrokinetické jevy 20:39
+ pokus – rtuťové srdce (jchemed.chem.wisc.edu) 1:17
6 emulze, micely, filmy; fázové přechody 20:19
7 gely, pěny 20:08
8 aerosoly 17:04
25. 19.05.2021 Adsorpce fchab25.10.pdf 1 adsorpční izotermy 39:29
2 kapilární kondenzace, surfaktanty 17:39
3 Gibbsova adsorpční izoterma 12:50
26. 26.05.2021 Bonus: Struktura a anomálie vody wateran.10.pdf 1 struktura a anomálie vody 58:57
+ ledy a klatráty 1:57 (pro Vesmír)
+ hladina vody zvětšená asi desetmiliardkrát a zpomalená půlbilionkrát 0:32 (pro Vesmír)

[ zpět na: bakalářimagistři ]   [ lokální menu: bakalářimagistři ]