Fyzikální chemie mikrosvěta

Vyučující

Organizace

Materiály

Cvičení jsou ve formátu Maple Worksheet (.mw), verze 15 a vyšší. Od r. 2016 se v Maplu necvičí, příklady na cvičení dostanete od asistenta. Maple či jiný podobný software je však potřebný pro zpracování domácích úkolů.
#prezentacepro tisk (8:1)cvičení (Maple)
0Úvod do nanotechnologií:
Molekulární modelování a simulace
mikro00.8.pdf
1Fyzikální chemie mikrosvěta:
Formální chemická kinetika
mikro01.8.pdfMaple jako kalkulačka / chemická kinetika
2Mechanismy chemických reakcímikro02.8.pdfreakční mechanismy
3Přehled klasické termodynamiky, rovnováhymikro03.8.pdf
4Rovnováhy v roztocích elektrolytůmikro04.8.pdfrovnováhy v ⊙ elektrolytů
5Statistická termodynamikamikro05.8.pdfstatistická termodynamika, difuzivita, vodivost
6Transportní vlastnosti: difuze, iontová vodivostmikro06.8.pdf
7Kinetická teorie plynůmikro07.8.pdfkinetická teorie plynů
8Elektrochemie (články)mikro08.8.pdfelektrochemie
9Elektrochemie (dvojvrstva, Debye-Hückel)mikro09.8.pdf
10Membrány, koligativní vlastnostimikro10.8.pdfkoligativní vlastnosti
11Povrchové napětí, nukleacemikro11.8.pdfpovrchy (povrchové napětí, nukleace, adsorpce)
12Adsorpcemikro12.8.pdf
13Polymerymikro13.8.pdfopakování
14Fázové rovnováhymikro14.8.pdfpolymery

[ zpět na: bakalářimagistři ]   [ lokální menu: bakalářimagistři ]