Fyzikální chemie mikrosvěta (B403013)

Od roku 2022 vyučuje tento předmět Ing. Červinka, PhD., podle těchto materiálů.

Vyučující (do LS 2021)

Organizace

Materiály

Přednášky a cvičení

Prezentace a další materiály jsou průběžně aktualizovány.
Přednáška označená symbolem "=FCHAB" je totožná s přednáškou předmětu Fyzikální chemie B

#/datumprezentace pro tisk (10:1) cvičení (Maple) videa přednášek | errata
0Úvod do nano a mikro technologií (B402007):
Molekulární modelování a simulace
mikro00.10.pdf 1 Populární úvod 1:03:22
2 Pokus: difrakce pomocí laserového ukazovátka 1:05
3 Trochu teorie 1:05:06
1/03.03.2021 Fyzikální chemie mikrosvěta:
Formální chemická kinetika
mikro01.10.pdf Maple jako kalkulačka
chemická kinetika
1 Základy 58:51
2 Simultánní reakce 26:34
2/10.03.2021
=FCHAB18
Mechanismy chemických reakcí fchab18.10.pdf reakční mechanismy 1 Molekularita, Arrhenius, mechanismy 48:08
2 Katalýza, fotochemie 32:50
3/17.03.2021 Přehled klasické termodynamiky, rovnováhy mikro03.10.pdf 1 Opakování termodynamiky 56:53
2 Chemická rovnováha 29:25
4/24.03.2021
=FCHAB16
Rovnováhy v roztocích elektrolytů fchab16.10.pdf rovnováhy v ⊙ elektrolytů 1 pH silných a slabých kyselin a zásad 44:07
2 Simultánní rovnováhy 26:24
3 Málo rozpustné soli, pufry 46:51
5/31.03.2021
=FCHAB20
Elektrochemie (články) fchab20.10.pdf elektrochemie 1 Články – úvod, Nernstova rovnice 37:26
2 Elektrody 10:50
3 Články a baterie 21:44
4 Součin rozpustnosti, metody 20:48
7/07.04.2021 Statistická termodynamika mikro07.10.pdf Statistická termodynamika 1:52:15 (doc. Malijevský)
6/14.04.2021
=FCHAB21
Transportní jevy, el. vodivost fchab21.10.pdf statistická termodynamika, difuzivita, vodivost 1 Transportní jevy – úvod, difuze 45:36
+ Galton Board (YouTube) 2:24
2 Elektrická vodivost 25:07
3 Slabý elektrolyt, převodová čísla 22:15
4 Příklady, měření vodivosti 12:01
8/21.04.2021 Kinetická teorie plynů mikro08.10.pdf kinetická teorie plynů 1 Kinetická teorie plynů 1:30:23 (doc. Malijevský)
2 Střední relativní rychlost a volná dráha 13:06
3 Knudsenova efuze a tepelná vodivost 34:52
4 Viskozita, difuze, Knudsenova difuze 21:02
9/28.04.2021 Elektrochemie (dvojvrstva, Debye-Hückel) mikro09.10.pdf 1 Elektrická dvojvrstva 47:49
2 Debye–Hückel 35:44
10/05.05.2021 Membrány, koligativní vlastnosti mikro10.10.pdf koligativní vlastnosti 1 Elektrické jevy na membránách 46:20
+ Pokus – difuzní potenciál 1:05
2 Osmóza a další koligativní vlastnosti 38:32
11/12.05.2021 Povrchové napětí, nukleace, adsorpce mikro11.10.pdf povrchy (povrchové napětí, nukleace, adsorpce) 1 Povrchové a adsorpční jevy 1:43:30 (doc. Malijevský)
2 Kohezní a adhezní práce 4:35
3 Klasická teorie nukleace 11:52
+ Pokus – nukleace podchlazené vody 00:15
4 Adsorpční izotermy 33:19
5 Kapilární kondenzace, surfaktanty 17:39
6 Tání nanočástic 10:28
12/19.05.2021 Polymery mikro12.10.pdf opakování 1 Polymery – úvod, fraktály 44:53
2 Polymery – ideální řetězec 31:03
3 Polymery – Floryho teorie, fraktální dimenze 44:14
13/26.05.2021 Fázové rovnováhy mikro13.10.pdf polymery 1 stavové rovnice, van der Waals 28:39
2 regulární roztok, Flory–Huggins, stabilita 45:18
3 Isigův model, kritický bod 21:47

[ zpět na: bakalářimagistři ]   [ lokální menu: bakalářimagistři ]