Počítačová chemie (B403011)


Evropský sociální fond „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

Inovace předmětu Počítačová chemie je podporována projektem CHEMnote (Inovace bakalářského studijního programu Chemie – moderní vzdělávání podpořené použitím notebooků – CZ.2.17/3.1.00/33248) v rámci Operačního programu PRAHA – ADAPTABILITA.

Pravidla získání zkoušky

Materiály

Přednášky k simulačnímu bloku

# přednáška tisk videa přednášek | errata
Q1 Kvantová chemie 1 (Petr Slavíček) Úvodní slovo
Cvičení – Gaussian
Q2 Kvantová chemie 2 Úvodní slovo
Cvičení
Q3 Kvantová chemie 3 Úvodní slovo
Korelační energie, báze
Q4 Kvantová chemie 4 Vibrační spektroskopie
Transitní stavy
Termodynamické veličiny
Reakce v roztoku
Excitované stavy
S1 Molekulární modelování a simulace (Jiří Kolafa) 1:10 Úvod, silové pole, výpočty
S2 MD, MC, analýza výsledků simulací
- – — − ve Wordu
1:10 1: MD, MC
2: struktura, počítačový experiment
3: odhad statistických chyb
Pokus: difrakce pomocí laserového ukazovátka
S3 Cvičení – 2D Clausiova–Clapeyronova rovnice 1:10 Úvodní slovo k cvičení
Laboratorní deník k vyplnění
SX Úvod do linuxu 1:10
S4 Cvičení – zonální tavba NaCl 1:10 Bod tání NaCl
S5 Cvičení – struktura vody okolo rozpuštěnce 1:10 Struktura vody kolem kulatého rozpuštěnce
S0 Shrnutí technických informací pro simulační úlohy v MACSIMUSu 1:10
B1 Bioinformatika 1: prezentace viz e-learning (Daniel Svozil) Hierarchie teoretických metod
B2 Bioinformatika 2: prezentace viz e-learning Databáze
B3 Bioinformatika 3: prezentace a PyMol skript viz e-learning Pymol
D1 Databáze a odhadové metody (Michal Fulem)  
tuhnutí taveniny NaCl

Podrobné pokyny pro simulační úlohy

Pro šedivé úlohy není (zatím) k dispozici podrobný návod, ale pokud si úlohu vyberete a přijdete na konzultaci, o takový návod se zasloužíte.

Obecný návod pro MACSIMUS. Používáte-li nějaký svůj oblíbený simulační software, nemusíte se návody řídit.

Textové soubory jsou Windows-kompatibilní (CRLF) v kódování UTF-8. Pokud se nezobrazují správně, nutno v prohlížeči přepnout kódování. Po stažení do Windows by se měly zobrazit správně.

[ zpět na: bakalářimagistři ]   [ lokální menu: bakalářimagistři ]