Číslo proj.

Program

Typ

Vysoká škola

Fakulta

Název projektu

Řešitel

Přílohy

432

4

b

VŠCHT

 

Implementace moderních informačních technologií ve strukturovaném studiu vybraných chemicko-inženýrských, potravinářských a chemicko-technologických oborech

Labík S., prof.Ing.CSc.

 

433

4

c

VŠCHT

 

Mezioborová technologická laboratoř

Labík S., prof.Ing.CSc.

 

434

1

 

VŠCHT

FCHI

Rozvoj modulární struktury laboratoří základních předmětů v magisterském studiu

Matějka P., doc. Dr.RNDr.

 Příloha

435

4

a

VŠCHT

 

Projekt zkvalitnění a zefektivnění administrativní a informační podpory vzdělávací, výzkumné, vývojové a další činnosti

Kopřiva T., Ing.

 

436

4

c

VŠCHT

 

Technické a metodické zázemí pro podporu využívání informačních technologií ve výuce

Kmínek M., doc.Ing.CSc.

 

437

8

 

VŠCHT

 

Příprava a realizace uceleného projektu rozvoje školy

Růžička V., prof.Ing.CSc.

 

438

1

 

VŠCHT

FTOP

Vytvoření modulárních studijních oborů

Janda V., prof.Ing.CSc.

 

439

3

f

VŠCHT

 

Univerzita 3. věku na VŠCHT Praha

Březina M., Ing.CSc.

 

440

3

b

VŠCHT

 

Angličtina pro pedagogické pracovníky VŠCHT

Hartigová H., prom.fil.

 

441

3

e

VŠCHT

 

Průzkum absolventů VŠCHT Praha a jejich pozice na trhu práce

Petrášková A., PhDr.

 Příloha

442

7

a

VŠCHT

 

Stipendia pro zahraniční studenty VŠCHT Praha

Bernauer B., doc.Ing.CSc.

 

443

7

c

VŠCHT

 

Mobility studentů VŠCHT Praha 2006

Svatošová J., Ing.

 

444

2

 

VŠCHT

 

Příprava studijního programu pro učitele odborných předmětů (chemie) na VŠCHT

Švarcová I., doc.PhDr.CSc.

 

539

4

a

VŠCHT

 

Aplikace novely zákona o veřejných zakázkách (2006) do informačního systému VVŠ

Kopřiva T., Ing.

 

665

4

c

VŠCHT

 

Budování centrálního zálohovaného úložiště pro podporu studijních programů

Böhm S., doc.Ing.CSc.

 

666

4

c

VŠCHT

 

Rozvoj NMR spektrometrie jako moderní přístrojové techniky ve výuce akreditovaných studijních programů fakult VŠCHT Praha

Moravcová J., doc.Ing.CSc.

 

667

4

c

VŠCHT

FPBT

Mezioborová laboratoř separace a analýzy proteinů

Ruml T., prof.Ing.CSc.

 

667/1

9

 

VŠCHT

 

Komplexní program VŠCHT pro studenty středních škol a jejich učitele

Holzhauser P., RNDr.

 

U3V

3

 

VŠCHT

 

Modernizace infrastruktury a rozšíření programů Univerzity třetího věku na VŠCHT v Praze

Kmínek M., doc.Ing.CSc.