Závěrečné zprávy Rozvojových projektů na rok 2010

Číslo proj.

Program

Podprogram

Vysoká škola

Název projektu

Řešitel

Přílohy

21/1

7

c

VŠCHT

Zdokonalení a propojení systémů studentské a manažerské agendy

Chválná I., Ing.


21/2

1

 

VŠCHT

Multilicence softwarového vybavení pro podporu výuky

Böhm S.,doc.Ing.CSc.


21/3

7

c

VŠCHT

Komplexní program VŠCHT pro studenty a učitele středních škol

Holzhauser P.,RNDr.


21/4

2

c

VŠCHT

Stipendia pro zahraniční studenty

Opatová H., Ing.CSc.

Příloha

21/5

2

d

VŠCHT

Mobilita studentů VŠCHT

Opatová H., Ing.CSc.


21/6

7

c

VŠCHT

Přestavba laboratoří pro studijní programy Syntéza a výroba léčiv a Aplikovaná chemie a materiály

Dvořák D., prof.Ing.CSc.


21/7

6

a

VŠCHT

Univerzita 3. věku na VŠCHT Praha

Březina M., Ing.CSc.


21/8

1

 

VŠCHT

Inovace výuky environmentálních předmětů magisterského studijního programu Technologie pro ochranu životního prostředí

Tekáč V., Ing.Ph.D.


21/9

1

 

VŠCHT

Laboratorní přístrojové vybavení pro práce studentů bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty chemické technologie

Novák P., prof.Ing. CSc.

Příloha

21/10

1

 

VŠCHT

Centrum nutričních studií

Dostálová J., doc.Ing.CSc.


21/11

7

c

VŠCHT

Angličtina pro studenty a pracovníky VŠCHT

Dolejšová I., PhDr..


21/12

7

c

VŠCHT

Příprava nového bakalářského studijního programu „Inženýrství pro chemické nano a mikrotechnologie“ na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT Praha pro akreditaci

Schreiberová L., Ing.CSc.


21/13

7

c

VŠCHT

Příprava studijních programů usnadňujících studium při zaměstnání

Voldřich M.,doc.Ing.CSc.

Příloha1; Příloha2; Příloha3

21/14

1

 

VŠCHT

Návrh a realizace mikrochemických zařízení a jejich využití v laboratorní výuce, modernizace metody měření preferenčních sorpcí složek binárních kapalných směsí v polymerních membránách

Vrňata M., doc.Dr.Ing.

Příloha1; Příloha2; Příloha3

21/15

7

c

VŠCHT

Výkladový slovník pojmů z prostředí farmaceutického průmyslu

Dibuszová E., Ing.Ph.D.


C 40

1


VŠCHT

Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev


Krýsa J., prof. Dr. Ing.

VSCHT; TUL; Příloha

C 52

2

 

VŠCHT

Pracoviště pro zpracování historie chemického průmyslu a aplikované chemie s cílem prohloubení technického vzdělávání studentů vysokých škol technického a přírodovědného typu

Novák M., Ing. CSc.

VŠCHT; VUT

C 57

4

 

VŠCHT

Interaktivní elektronické testy z organické chemie

Cibulka R., doc. Ing. Ph.D.

VŠCHT; UK