xleft xright
VŠCHT home
sep
Fakulty
3px
FCHT
FTOP
FPBT
FCHI
sep
Pokusy
3px
Pravé pokusy
Počítačové pokusy
Generalizovaný diagram
sep
Tisk
sep
Sep 5 2017
webmaster

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE
Hrátky s fyzikální chemií

Každý ví, co je to správný (fyzikálně)chemický pokus. Víte ale, co je to počítačový eperiment? Pomocí softwaru SIMOLANT si můžete zkusit zkrystalizovat kapalinu, pozorovat pohyb defektů v krystalu, kapilární elevaci a depresi, nukleaci aj.