xleft xright
VŠCHT home
sep
Fakulty
3px
FCHT
FTOP
FPBT
FCHI
sep
Pokusy
3px
Pravé pokusy
Počítačové pokusy
Generalizovaný diagram
sep
Tisk
sep
Sep 15 2023
webmaster

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE
Hrátky s fyzikální chemií

Každý ví, co je to správný (fyzikálně)chemický pokus. Víte ale, co je to počítačový eperiment? Pomocí softwaru SIMOLANT si můžete zkusit zkrystalizovat kapalinu, pozorovat pohyb defektů v krystalu, kapilární elevaci a depresi, nukleaci aj.