xleft xright
VŠCHT home
sep
Fakulty
3px
FCHT
FTOP
FPBT
FCHI
sep
Skripta FCH
3px
Breviář fyzikální chemie
Sbírky FCH
Sbírky+řešení
sep
Tisk
sep
Sep 15 2023
webmaster

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE
Příklady z fyzikální chemie I a II

Tyto sbírky obsahují příklady v uspořádání látky před zavedením strukturovaného studia. Obsahují typové příklady s podrobným řešením a další příklady k procvičování s výsledky. Byly vydány ve dvou svazcích, Příklady z fyzikální chemie I (L. Bartovská, M. Bureš, J.P. Novák, J. Šobr, K. Řehák, VŠCHT Praha 2000) a Skripta Příklady z fyzikální chemie II (L. Bartovská, M. Bureš, P. Chuchvalec, J.P. Novák, J. Šobr, M. Zábranský, VŠCHT Praha 2002). Pokrývají současné předměty Fyzikální chemie I (bakalářský kurz), Fyzikální chemie II (magisterský kurz), Fyzikální chemie A a B a částečně Fyzikální a koloidní chemie a Teoretická chemie.

Pokud naleznete další chyby či nejasnosti, sdělte to prosím na E-mailovou adresu Lidmila.Bartovskaantispam @vscht.cz.