xleft xright
VŠCHT home
sep
Fakulty
3px
FCHT
FTOP
FPBT
FCHI
sep
Skripta FCH
3px
Breviář fyzikální chemie
Sbírky FCH
Sbírky+řešení
sep
Tisk
sep
Sep 15 2023
webmaster

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE
Skripta

Zde najdete skripta Fyzikální chemie a odkazy na další materiály umístěné na old.vscht.cz/fch.
Pro úplný přehled studijních materiálů viz nové stránky Ústavu fyzikální chemie.

Fyzikální chemie – bakalářský kurz (J. Novák a kol., VŠCHT Praha 2005)

Pro předmět Fyzikální chemie I: Skripta obsahují úvodní témata fyzikální chemie (základní pojmy a veličiny, stavové chování, základy termodynamiky, termodynamika směsí), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybraná témata z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty a problematika popisu rychlosti chemických reakcí.

Skripta Fyzikální chemie – bakalářský a magisterský kurz (J. Novák a kol., VŠCHT Praha 2008)

Skripta jsou rozšířením skript Fyzikální chemie – bakalářský kurz. Rozšířené části jsou označeny čárou po straně (s výjimkou interaktivní verze), v obsahu pak kurzívou. Skripta jsou obsáhlejší, protože pokrývají více předmětů. Kromě tištěné verze jsou k dispozici i v elektronické formě: