xleft xright
VŠCHT home
sep
Fakulty
3px
FCHT
FTOP
FPBT
FCHI
sep
Pokusy
3px
Pravé pokusy
Počítačové pokusy
Generalizovaný diagram
sep
Tisk
sep
Sep 15 2023
webmaster

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE
Pokusy

oheň Tato stránka obsahuje pokusy, které jsem sesbírala za svého působení na Ústavu fyzikální chemie. Pokusy jsou rozděleny do osmi kategorii, kterými vás provede horní lišta a zkratky za názvem pokusu. Jeden pokus může být zařazen v několika kategoriích.

Chemické reakce: REA
Elektrochemie: ELE
Stavové chování: STA
Termodynamika: TER
Fázové rovnováhy: ROV
Kinetika: KIN
Vlastnosti molekul: MOL
Koloidní chemie: KOL
Všechny pokusy: REA ELE STA TER ROV KIN MOL KOL
U většiny pokusů se při kliknutí na obrázek pokusu spustí video.

Ing. Ivona Malijevská, CSc.


PODĚKOVÁNÍ

Za převedení pokusů do této finální podoby děkuji doc. RNDr. J. Kolafovi, CSc, kterému také hlaste chyby a posílejte případné další náměty.

Za pomoc při pokusech děkuji Ing. Z. Sedlákové, L. Fouskové, studentce MSŠCH, a studentům 1. ročníku magisterského studia specializace fyzikální a analytické chemie v zimním semestru 2007. Tři pokusy byly natočeny panem L. Hovorkou.

Za pochopení, pomoc a spolupráci děkuji také svému manželovi prof. A. Malijevskému, CSc.