home
chemické reakce elektrochemie stavové chování termodynamika fázové rovnováhy kinetika vlastnosti molekul koloidní chemie

Seznam pokusů

 1. Oxidace glycerolu (REA TER KIN)
 2. Spontánní exotermická reakce mezi dvěma pevnými látkami (REA TER KIN)
 3. Žabotinského reakce (REA KIN)
 4. Požár způsobený vodou (REA ELE TER KIN)
 5. Co hoří, hoří-li svíčka? (REA STA TER)
 6. Narušení zákona zachování hmoty? (REA TER)
 7. Fotocitlivá reakce (REA TER KIN)
 8. Cvičení anilinu (STA ROV)
 9. Chloroform a voda (STA ROV)
 10. Hydrostatický paradox (STA ROV)
 11. Vejce (STA KOL)
 12. Bubliny (REA STA)
 13. Propíchnutý balónek (TER)
 14. Karteziánek (STA)
 15. Index lomu (ROV)
 16. Krkací láhev – belch bottle (STA)
 17. Barevný teploměr (REA)
 18. Balonek naruby (STA ROV)
 19. Začarovaný plamen (REA TER)
 20. Ruční "vařič" (STA ROV)
 21. Termoelektrický jev (TER)
 22. Solární větrný mlýn (TER)
 23. Kryoforus (STA TER ROV)
 24. Termodynamický pták – tepelný stroj (STA TER ROV)
 25. Endotermické reakce (REA TER)
 26. Solvatochromismus (MOL)
 27. Rozpustnost amoniaku (STA ROV)
 28. Trojný bod (STA ROV)
 29. Levitace (STA)
 30. Heronův stroj (STA TER)
 31. Modrá láhev (KIN)
 32. Tepelná kapacita vody (REA TER ROV)
 33. Kapalné vejce (STA)
 34. Velmi rychle rostoucí křemičitanové krystaly (REA KOL)
 35. Rayleighova fontána (MOL)
 36. Falešný pětifázový systém (STA ROV)
 37. Osmotická chapadla (REA KOL)
 38. Zvýšení teploty dodanou prací (disipace energie) (TER)
 39. Coca-cola (STA)
 40. Budiž světlo (ELE)
 41. Vratné míšení? (KIN MOL)
 42. Mezimolekulární síly (MOL)
 43. Demonstrace mezifázového napětí (MOL)
 44. Elektrolýza v bramboře (ELE)
 45. Zeleninový článek (ELE)
 46. Solný můstek (ELE)
 47. Svíčka (REA STA)
 48. Oscilující jódové hodiny (REA KIN)
 49. Hodinové reakce (REA KIN)
 50. Elektrolýza vody (REA ELE)
 51. Malujeme s elektrolýzou (REA ELE STA)
 52. Lycopodium (REA KIN KOL)
 53. Boyleův zákon (STA)
 54. Těžší než vzduch (STA)
 55. Samonafukovací balon (STA ROV)
 56. Cinkání (STA MOL)
 57. Plyn je tekutina (STA)
 58. Ohnivá pumpička (REA STA)
 59. Proměna chemické energie na světlo (REA TER KIN)
 60. Roste jako z vody (KOL)
 61. Nehořlavý provázek (REA KIN)
 62. Studený oheň (REA KIN)
 63. Z mísitelných kapalin nemísitelné (ROV)
 64. Suchý led nebo kapalný dusík ve vodě (STA ROV KOL)
 65. Křehká jako květina (STA MOL)
 66. Gay-Lussacův zákon (STA MOL)
 67. Vliv teploty na elektrochemické procesy (KIN)
 68. Tlak sytých par (ROV)
 69. Rovnováha pevná fáze-kapalina (ROV)
 70. Likvidace ropných skvrn (STA)
 71. Podivné krystaly NaCl (ROV)
 72. Dvě fáze blízko kritického bodu (ROV)
 73. Raoultův zákon (ROV)
 74. Proměna chemické energie na teplo (REA TER ROV)
 75. Demonstrace zapadajícího Slunce (KOL)
 76. Změna aktivity (REA ELE KIN MOL)
 77. Na houpačce (REA)
 78. Vypadávání soli po přídavku rozpouštědla (ROV KOL)
 79. Rozpouštění (TER ROV)
 80. Přeměna kinetické energie v teplo (TER)
 81. Dvě kapalné fáze blízko kritického bodu (ROV)
 82. Var za sníženého tlaku (ROV)
 83. Děravá kapalina (ROV)
 84. Směšovací teplo (ROV)
 85. Redukční potenciály (REA ELE)
 86. Iontové rovnováhy (REA ELE)
 87. Rozpustnost (REA ROV KIN)
 88. Chemické hodiny (KIN)
 89. Regelace ledu (ROV)
Zpět na domovskou stránky "Pokusy"