Závěrečné zprávy Rozvojových projektů na rok 2007

 

 

Číslo proj.

Program

Podprogram

Vysoká škola

Fakulta

Název projektu

Řešitel

Přílohy

236

2

 

VŠCHT

 

Zvýšení kvality a efektivity řízení VŠCHT Praha

Kopřiva T.,Ing.

 

237

4

 

VŠCHT

 

Inovace bakalářských studijních programů na VŠCHT Praha

Labík S.,prof.Ing.CSc.

 

238

8

b

VŠCHT

 

Multilicence softwarového vybavení pro podporu výuky

Böhm S.,doc.Ing.CSc.

Příloha

239

1

b

VŠCHT

 

Příprava VŠCHT Praha na získání Diploma Suplement Label  a ECTS Label

Svatošová J.,Ing.

 

240

1

a

VŠCHT

 

Stipendia pro zahraniční studenty a  příprava společných studijních programů vedoucích k udělení společného nebo dvojího diplomu.

Bernauer B.,doc.Ing.CSc.

Příloha1; Příloha2

241

1

c

VŠCHT

 

Mobility studentů VŠCHT Praha

Svatošová J.,Ing.

 

242

8

a

VŠCHT

FCHI

Rozvoj přístrojového vybavení sítě laboratoří pro  magisterské a doktorské studijní programy VŠCHT Praha

Matějka P.,doc.Dr.RNDr.

 

243

11

 

VŠCHT

FCHT

Společná laboratoř pro konzervátorské techniky

Bělohlav Z.,doc.Ing.CSc.

Příloha

244

8

c

VŠCHT

 

Systém elektronických a cizojazyčných studijních opor fakult FCHI a FPBT

Hasal P.,doc.Ing.CSc.

 

245

9

b

VŠCHT

 

Komplexní program VŠCHT pro studenty středních škol

Holzhauser P.,RNDr.

 

246

6

b

VŠCHT

 

Angličtina pro akademické a administrativní pracovníky VŠCHT

Hartigová H.,prom.fil.

 

247

6

d

VŠCHT

FCHT

Program celoživotního vzdělávání Nové trendy v elektronice

Leitner J.,prof.Ing.DrSc.

 

248

6

e

VŠCHT

 

Univerzita 3. věku na VŠCHT Praha

Březina M., Ing.CSc.

 

249

7

b

VŠCHT

FCHI

Teorie a praxe strategie podnikatelského subjektu v podmínkách dodavatelských řetězců

Gros I.,prof.Ing.CSc.