Počítačový algebraický systém Maple jako pomůcka při studiu předmětu Matematika II

Při prohlížení těchto stránek potřebujete k prohlížení  pdf-souborů AcrobatReader. Chcete-li si prohlížet a pracovat s pracovními Maple-soubory potřebujete mít na svém počítači nainstalován program Maple. Pdf-soubory obsahují  popisy a použití příslušných  Maple-příkazů. Jestliže si chcete texty vytisknou, použijte soubor upravený pro tisk. Maple-soubory obsahují přiklady v Maple pro příslušnou problematiku.