xleft xright
VŠCHT home
sep
Fakulty
3px
FCHT
FTOP
FPBT
FCHI
sep
Software
3px
Hardware
sep
Tisk
sep
Sep 5 2017
webmaster

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE
Software

Software, vyvinutý pracovníky našeho ústavu, zahrnuje jak aplikace vhodné k výuce, tak prostředky k výzkumu – počítačové experimenty, výpočty fázových rovnováh.

Vědecký software

  • Databáze termodynamických vlastností látek CDATA Vám pomůže při fyzikálně-chemických výpočtech.
  • MACSIMUS je balík programů k MD simulacím a molekulárnímu modelování od směsí tekutin po proteiny.
  • HSMD je vysoce efektivní program pro MD simulaci tuhých koulí.
  • NSK je graficky orientovaný prostředek pro výpočet fázových rovnováh binárních směsí tekutin včetně globálních fázových diagramů.

Výukový software

  • SIMOLANT, demonstrační program program molekulové simulace ukazuje skupenské přeměny látky, kapilaritu, nukleaci, defekty krystalu a mnoho dalšího
  • E-generalizovaný diagram (webová aplikace pro Redlichovu-Kwongovu rovnici v redukovaných jednotkách)