xleft xright
VŠCHT home
sep
Fakulty
3px
FCHT
FTOP
FPBT
FCHI
sep
Software
3px
Hardware
sep
Tisk
sep
Sep 15 2023
webmaster

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE
Software

Software, vyvinutý pracovníky našeho ústavu, zahrnuje jak aplikace vhodné k výuce, tak prostředky k výzkumu – počítačové experimenty, výpočty fázových rovnováh.

Vědecký software

  • Databáze termodynamických vlastností látek CDATA Vám pomůže při fyzikálně-chemických výpočtech.
  • MACSIMUS je balík programů k MD simulacím a molekulárnímu modelování od směsí tekutin po proteiny.
  • HSMD je vysoce efektivní program pro MD simulaci tuhých koulí.
  • NSK je graficky orientovaný prostředek pro výpočet fázových rovnováh binárních směsí tekutin včetně globálních fázových diagramů.

Výukový software

  • SIMOLANT, demonstrační program program molekulové simulace ukazuje skupenské přeměny látky, kapilaritu, nukleaci, defekty krystalu a mnoho dalšího
  • E-generalizovaný diagram (webová aplikace pro Redlichovu-Kwongovu rovnici v redukovaných jednotkách)