Fyzikální a koloidní chemie (N403016)

Vyučující

Organizace

Materiály

Přednášky a cvičení

č. prezentace pro tisk cvičení – zadání řešení
1. Formální chemická kinetika fkch-01.8.pdf Kinetika jednoduchých reakcí řešení
2. Mechanismy chemických reakcí fkch-02.8.pdf Simultánní reakce řešení
3. Opakování termodynamiky, rovnováhy fkch-03.8.pdf Řešení mechanismů, fotochemické reakce řešení
4. Rovnováhy v roztocích elektrolytů fkch-04.8.pdf Enzymová kinetika řešení
5. Statistická termodynamika fkch-05.8.pdf G a směr reakce řešení
6. Elektrická dvojvrstva, Debye–Hückel fkch-06.8.pdf Rovnováhy: standardní stavy, K, K(T) řešení
7. Transportní jevy, el. vodivost fkch-07.8.pdf Simultánní rovnováhy řešení
8. Elektrochemie – články fkch-08.8.pdf pH řešení
9. Membránové jevy, koligativní vlastnosti fkch-09.8.pdf Součin rozpustnosti řešení
10. Fázová rozhraní, nukleace fkch-10.8.pdf Transportní vlastnosti řešení
11. Adsorpce fkch-11.8.pdf Elektrochemie – články řešení
12. Disperzní systémy I fkch-12.8.pdf Donnanovy rovnováhy řešení
13. Disperzní systémy II fkch-13.8.pdf Koligativní vlastnosti řešení
14. Bonus: Struktura a anomálie vody wateran.8.pdf Zakřivená rozhraní řešení
15.     Smáčení řešení
16.     Adsorpce řešení
17.     Statistická termodynamika řešení

Srovnání předmětů Fyzikální chemie II, Fyzikální a koloidní chemie a Fyzikální chemie mikrosvěta

[ zpět na: bakalářimagistři ]   [ lokální menu: bakalářimagistři ]