Fyzikální a koloidní chemie (N403016)

Předmět se naposledy učil v letním semestru 2019–2020.

Vyučující

Materiály

Přednášky a cvičení

č. prezentace pro tisk cvičení – zadání řešení Videa přednášek
1. Formální chemická kinetika fkch-01.8.pdf Kinetika jednoduchých reakcí řešení
2. Mechanismy chemických reakcí fkch-02.8.pdf Simultánní reakce řešení
3. Opakování termodynamiky, rovnováhy fkch-03.8.pdf Řešení mechanismů, fotochemické reakce řešení
4. Rovnováhy v roztocích elektrolytů fkch-04.8.pdf Enzymová kinetika řešení Pufry 20:28 | ERRATA
5. Statistická termodynamika fkch-05.8.pdf G a směr reakce řešení Statistická termodynamika 1 29:43
Statistická termodynamika 2 21:25
6. Elektrická dvojvrstva, Debye–Hückel fkch-06.8.pdf Rovnováhy: standardní stavy, K, K(T) řešení Elektrická dvojvrstva 47:39
Debye–Hückel 27:48 | ERRATUM
7. Transportní jevy, el. vodivost fkch-07.8.pdf Simultánní rovnováhy řešení Transportní jevy – úvod, difuze 45:36
Galton Board (YouTube) 2:24
Elektrická vodivost 25:07
Slabý elektrolyt, převodová čísla 22:15
Příklady, měření vodivosti 12:01
8. Elektrochemie – články fkch-08.8.pdf pH řešení Elektrochemie – články – úvod, Nernstova rovnice 37:26
Elektrochemie – elektrody 10:50
Elektrochemie – články a baterie 21:45
Elektrochemie – součin rozpustnosti, metody 20:48
9. Membránové jevy, koligativní vlastnosti fkch-09.8.pdf Součin rozpustnosti řešení Elektrické jevy na membránách 34:55
Pokus – difuzní potenciál 1:05
Osmóza a další koligativní vlastnosti 38:32 | ERRATA
10. Fázová rozhraní, nukleace fkch-10.8.pdf Transportní vlastnosti řešení Povrchové napětí 49:45
Kelvinova rovnice 25:26
Pokus s podchlazenou vodou na balkoně 00:15
11. Adsorpce fkch-11.8.pdf Elektrochemie – články řešení Adsorpční izotermy 33:19 | ERRATA
Kapilární kondenzace, surfaktanty 17:39
Gibbsova adsorpční izoterma 12:50
12. Disperzní systémy I fkch-12.8.pdf Donnanovy rovnováhy řešení Diperzní systémy – úvod 41:19
Pokus – Tyndallův jev 1:29
Sedimentace – příklady 8:57
Teorie DLVO 40:28
13. Disperzní systémy II fkch-13.8.pdf Koligativní vlastnosti řešení Polymery 09:29
Elektrokinetické jevy 20:44
Emulze, micely, filmy; fáz. přechody 20:19
Gely, pěny 20:08
Aerosoly 17:04
14. Bonus: Struktura a anomálie vody wateran.10.pdf Zakřivená rozhraní řešení Struktura a anomálie vody
Ledy a klatráty
Hladina vody zvětšená asi desetmiliardkrát a zpomalená půlbilionkrát
15.     Smáčení řešení
16.     Adsorpce řešení
17.     Statistická termodynamika řešení

Srovnání předmětů Fyzikální chemie II, Fyzikální a koloidní chemie a Fyzikální chemie mikrosvěta

[ zpět na: bakalářimagistři ]   [ lokální menu: bakalářimagistři ]