E-sbírka příkladů pro předmět Matematika I


Sbírka obsahuje výsledky příkladů, návody na řešení, celé řešení, řešení pomocí programu Maple a řešení pomocí programu Mathematica. Sbírka je členěna na jednotlivé probírané kapitoly a oddíly. Můžete si prohlížet celou sbírkun nebo jen její části po kapitolách. Sbírka je v pdf formátu, potřebujete tedy nějaký pdf prohlížeč, nejlépe AcrobatReader, pro uživatele systému Linux doporučuji xpdf. Pomocí prohlížeče AcrobatReader6 můžete sbírku prohlížet pouze po stažení, ne přes www prohlížeč.

Stažení nebo prohlížení
 celé sbírky


sbirka
Sbírka
Sbírka po jednotlivých kapitolách:
  Základní vlastnosti funkcí jedné a dvou reálných proměnných
 Spojitost a limita funkce, limita posloupnosti
 Derivace funkce a parciální derivace
 Průběh funkce jedné proměnné
Taylorova formule
 Parametrické rovnice křivek
 Integrální počet funkcí jedné proměnné
 Diferenciální rovnice 1. řádu
 Vektory a matice
 Soustavy lineárních algebraických rovnic
 Geometrie v Rn zvláště v R3

Návod:
Sbírku můžete prohlížet kliknutím myší na zvýrazněných slovech nebo ikonách. Kliknutím na názvu kapitoly, oddílu nebo příkladu zvolíte příslušnou kapitolu, oddíl nebo příklad. Kliknutím na ikonku vysledek zobrazíte výsledek daného příkladu, kliknete-li na ? , zvolíte nápovědu, ikona reseni znamená řešení, ikona maple řešení pomocí programu Maple a math řešení pomocí programu Mathematica. Kliknutím na next se dostanete na další kapitolu, oddíl nebo příklad, podle toho, zda máte otevřenu kapitolu, oddíl nebo příklad. Kliknutím na prev se dostanete na předchozí kapitolu, oddíl nebo příklad.