E-sbírka příkladů pro předmět Matematika II


Sbírka obsahuje výsledky příkladů, návody na řešení, celé řešení, řešení pomocí programu Maple a řešení pomocí programu Mathematica. Sbírka je členěna na jednotlivé probírané kapitoly a oddíly. Můžete si prohlížet celou sbírkun nebo jen její části po kapitolách. Sbírka je v pdf formátu, potřebujete tedy nějaký pdf prohlížeč, nejlépe AcrobatReader, pro uživatele systému Linux doporučuji xpdf. Pomocí prohlížeče AcrobatReader6 můžete sbírku prohlížet pouze po stažení, ne přes www prohlížeč.

Stažení nebo prohlížení
 celé sbírky


sbirka
Sbírka II
Sbírka po jednotlivých kapitolách:
Lineární prostor
  Lineární zobrazení
Lineární diferenciální rovnice
  Soustavy diferenciálních rovnic 1. řádu
Funkce více proměnných, jejich spojitost a limita
  Derivace funkcí více proměnných
Extrémy funkcí dvou proměnných
  Implicitně zadané funkce
  Aplikace integrálů funkcí jedné proměnné
Dvojný a trojný integrál
  Křivkový integrál skalárního pole a  vektorového pole

Návod:
Sbírku můžete prohlížet kliknutím myší na zvýrazněných slovech nebo ikonách. Kliknutím na názvu kapitoly, oddílu nebo příkladu zvolíte příslušnou kapitolu, oddíl nebo příklad. Kliknutím na ikonku vysledek zobrazíte výsledek daného příkladu, kliknete-li na ? , zvolíte nápovědu, ikona reseni znamená řešení, ikona maple řešení pomocí programu Maple a math řešení pomocí programu Mathematica. Kliknutím na next se dostanete na další kapitolu, oddíl nebo příklad, podle toho, zda máte otevřenu kapitolu, oddíl nebo příklad. Kliknutím na prev se dostanete na předchozí kapitolu, oddíl nebo příklad.