Matematické metody pro fyzikální chemii (N403045)

Od r. 2015 učí první polovinu doc. Malijevský podle svých materiálů, prof. Kolafa vybrané kapitoly z lineární algebry, numerické matematiky, matematické statistiky a zpracování dat podle anglické verze.

K lineární algebře jsou k dispozici tato miniskripta

[ English version ]