Matematické metody pro fyzikální chemii (M403016)

Pravidla

Materiály

Přednášky

#přednáškatiskcvičení (Maple)videa přednášek | erratadomácí úkol
M1doc. MalijevskýDiferenciální počet funkcí více proměnných
M2doc. MalijevskýKřivky, plochy a transformace souřadnic
M3doc. MalijevskýObyčejné diferenciální rovnice
M4doc. MalijevskýFunkce komplexní proměnné
M5doc. MalijevskýVariační princip
K1Lineární algebra 1 1:10 mmpc1.mw 1.1 definice, skal. součin, ortogonalizace, příklady
1.2 lineární formy, matice, unitární matice, příklady
do 15.11.2021
K2 Lineární algebra 2 1:10 mmpc2.mw 2.1 vlastní vektory, vlastní čísla, kvadratická forma
2.2 fundamentání vibrace, soustavy homogenních lineárních rovnic
do 22.11.2021
K3Aproximace funkcí 1:10 mmpc3.mw 3.1 aproximace funkcí: Taylor, Padé, řetězový zlomek
3.2 aproximace orthogonálními polynomy, interpolace, splajny
do 29.11.2021
K4 Numerická derivace a kvadratura, ODE 1:10 mmpc4.mw 4.1 Numerická derivace a kvadratura
4.2 Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic
do 06.12.2021
K5 Matematická statistika 1:10 mmpc5.mw 5.1 Matematická statistika 1
5.2 Matematická statistika 2
do 20.12.2021
K6 Metoda nejmenších čtverců 1:10 mmpc6.mw 6.1 Vážený průměr a chyby
6.2 Metoda nejmenších čtverců
do 03.01.2022
K+ + populární dodatek 1:10 mmpc7.mw

Pokud vám nejdou stáhnout soubory typu .mw, najdete je v tomto ZIPu

Studentův t-test a fit a+bx+cx2 v tabulkových procesorech: [ LibreOffice | Excel ]

[ English version ]